תקשורת

יועץ הוצאה לאור
Tolga KIRGIZ

info@untimer.com

 

עורך בכיר
ארד אכפתיות
sevecen@untimer.com

 

עורכים ראשיים
כאמיל עביט
kamil@untimer.com

 

קונספט עיצוב
Bülent Erkmen

 

תקני זהות והכנה לדפוס
Baris Akkurt, BEK

 

מנהל חדשות ומתאם תוכן אינטרנט
Ayhan מליסה Abayhan
aabayhan@untimer.com